Over Denemo

Denemo producties is opgericht door Anja Oosterbeek. Anja kreeg de muziek met de paplepel ingegoten; haar vader was muziekleraar orgel, piano en keyboard. Ze zat dan ook al vroeg achter de zwart-witte toetsen en sindsdien loopt de muziek als een rode draad door haar carrière.

Anja begon als leerkracht op een basisschool in 1985. Vanwege haar muzikale achtergrond was ze al gauw de drijvende kracht achter diverse schoolvoorstellingen. Toen ze in 1997 haar diploma schoolmuziek had gehaald (bijvakken: piano en saxofoon), verlegde ze haar werkterrein naar een muziekschool. Daar gaf ze jaren AMV- (Algemene Muzikale Vorming) en saxofoonles, waarin ze haar muzikale kennis en de kunst van het lesgeven aan (jonge) kinderen kon combineren. In die periode zijn ook de huidige muziektheater-projecten ontstaan.
Anja neemt het voortouw bij de ontwikkeling van voorstellingen. Ze maakt daarbij dankbaar gebruik van de talenten van een aantal collega’s en anderen in haar omgeving. Ze voert de projecten ook zelf uit; soms alleen, soms samen met een collega.

Waarom heb je Denemo Producties opgericht?
Anja: “Het bleek in de praktijk steeds moeilijker om kwalitatief goede voorstellingen te organiseren onder de vlag van de muziekschool. Ze hadden daarvoor een heel krap budget, en het werd alleen maar minder.

Dat vond ik zonde. Ik wil graag iets goeds neerzetten en dat werd steeds moeilijker. Nu kan ik helemaal zelf besluiten hoe ik een voorstelling in elkaar zet en kan ik ook gemakkelijker nieuwe projecten ontwikkelen. Ideeën zijn er genoeg, dus het assortiment zal alleen maar uitbreiden.”

Wat is het belangrijkste aan de muziektheater-voorstellingen?
“Twee dingen denk ik.
Allereerst het feit dat de kinderen zelf mogen meedoen. Aan het begin van de voorstellingen krijgen ze een bakje met ritme-instrumenten. Die mogen ze meerdere keren tijdens de voorstelling gebruiken. En of ze nu een natuurlijk ritmegevoel hebben of niet: ze doe allemaal enthousiast mee.
Verder zijn het voorstellingen voor kinderen, maar zijn ze niet kinderachtig. Wat ik altijd wel leuk vind, is dat niet alleen de kinderen enthousiast zijn, maar ook de leerkrachten en begeleiders de voorstellingen leuk vinden om naar te kijken.”

Je doet nog meer dan muziektheater voor basisscholen?
“Ja, kijk maar op de Denemo-site! Ik speel naast piano al langer saxofoon, dus in alle twee kan ik ook individueel lesgeven, naast AMV natuurlijk. We hebben daar het project ‘Muziek Aan Huis’ voor ontwikkeld. Ik kom dan bij een leerling thuis. Dat vinden veel mensen wel zo gemakkelijk. En presteren staat niet voorop; ik probeer vooral in samenspraak met de leerling een programma samen te stellen waarin het plezier in muziek maken centraal staat.

Iets vergelijkbaars is mogelijk op scholen, maar dan in groepjes van een leerling of 10. Je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld 10 AMV-achtige lessen. Die kan ik geven tijdens schooltijd, maar ook tussen de middag of als onderdeel van de naschoolse opvang. Ook een leuke manier om kinderen kennis te laten maken met muziek.”

En je bent ook dirigent?
“Ja, dat klopt. Ik heb mijn diploma orkestdirectie sinds 2003. Ik ben de dirigent van een studentenorkest in Utrecht, Het Huisorkest. We werken tweemaal per jaar toe naar een (korte) serie voorstellingen. We combineren de muziek van het orkest met andere kunstvormen. Dat kan van alles zijn: film, toneel, zang en dans bijvoorbeeld.

Een beetje afhankelijk van het onderwerp en de tijd die ik heb, componeer en arrangeer ik voor het orkest en ben ik soms betrokken bij de aankleding van de voorstellingen. Voor mij ook een mooie manier om de verschillende aspecten van muziek en theater toe te passen.”

Wil je nog iets kwijt aan de lezers van dit artikel?
Ja, dat ze contact met me moeten opnemen natuurlijk! Ook als ze nadenken over een eigen muziek(theater)project. Ik heb in de loop van de jaren wel het een en ander aan ideeën opgedaan, dus wie weet kan ik helpen.