Privacyverklaring

Cookies
Denemo Producties gebruikt alleen functionele cookies die nodig zijn voor een goed functionerende website. We gebruiken geen analytische, marketing- of sociale media-cookies. Kortom, we leggen niets vast over de bezoekers van deze site.

Contactformulier
Als je ons contactformulier invult en verstuurt, ontvangen we enkele privacy-gevoelige gegevens van je. We gebruiken die gegevens uitsluitend om contact met je op te nemen. Je ontvangt van ons geen andere mails, SMS-sen e.d. met bijvoorbeeld reclame daarin. We geven je gegevens nooit aan derden, tenzij we daar wettelijk toe gedwongen worden.

Gegevens van (toekomstige) klanten
Als je een offerte bij ons aanvraagt of klant bij ons wordt, leggen we een aantal gegevens van je vast in ons klantensysteem.
We doen dit naar aanleiding van de AVG-grondslag ‘uitvoering overeenkomst’.

We leggen de volgende gegevens vast (in het geval van een minderjarige gaat het om de gegevens van de ouder/verzorger die optreedt als contactpersoon):
 
  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • E-mailadres en telefoonnummer(s)
  • (optioneel) Naam en adresgegevens van de school/instelling of het bedrijf waar je werkt
  • (optioneel) Je functie bij die school/instelling of dat bedrijf
  • (bij minderjarigen) Voor- en achternaam van het kind en geboortedatum (vanwege de BTW-vrijstelling voor minderjarigen)

Ons klantensysteem maakt geen gebruik van clouddiensten of externe servers.
Twee medewerkers van Denemo Producties hebben toegang tot dit systeem.

We verstrekken je gegevens nooit aan derden, tenzij we hier wettelijk toe gedwongen worden.-